Умови надання послуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

НА ПРИДБАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Цей договір між ФОП Романов Андрій , надалі «Продавець» та користувачем послуг інтернет-сайту, надалі – «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет-сайт Покупець, діючи з метою придбання Інформаційних послуг, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на таких умовах.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.3. Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:
Оферта – справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.
Сайт – інтернет-сайт https://romanov24.com/ використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме згідно з відповідним Договором.
Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, щодо надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти для участі у тематичних послугах, що надаються Виконавцем. Форма та необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.
Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій за 100% попередньою оплатою Інформаційної послуги.
Виконавець – ФОП Романов Андрій або іншу фізичну та/або юридичну особу, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.
Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в онлайн або офлайн форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису послуги за плату.

3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів запропонованих Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:
– оплата електронними коштами;
– оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
>- оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;
– іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає Замовнику Інформаційні послуги, у вибраному Замовником у форматі, за умови 100% передоплати цієї послуги.

4.2. Види та способи оплати кожного виду Інформаційної послуги зазначаються на Сайті.

4.3.  Участь у заході підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Після оформлення замовлення із Замовником зв’язується представник Виконавця для узгодження всіх деталей

4.5. Якщо протягом 3 робочих годин Замовник з тієї чи іншої причини не отримав зворотний зв’язок від Виконавця, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: andrey@romanov24.com

4.6. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення заходу у строк, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до послуги протягом 2 робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.7. Ця Оферта має силу акта про надання слуг. Приймання здійснюється без підписання відповідного акта.

4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у заході без повернення внесеної плати у разі порушення ним правил поведінки під час надання послуги. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання тощо.

4.9. Використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника.

4.10. Після закінчення навчання повторно посилання на доступ до матеріалів не надаються.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім’я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику інформаційну послугу згідно із Замовником.

6.2. Виконавець у процесі надання Інформаційної послуги у вигляді онлайн вебінару бере на себе обов’язки щодо технічного супроводу трансляції онлайн-вебінара.

6.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

6.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.

6.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення послуги, або кількість інформації (занять) у послузі (може змінюватися до 5% в односторонньому порядку), попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника.

6.6. Виконавець має право змінювати тривалість послуги та/або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше ніж за 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).

6.7. Виконавець має право продовжити строки проведення послуги, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на строк, що не перевищує 30 календарних днів.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису на Сайті. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.

7.2. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв’язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

7.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини щодо надання послуг.

7.5. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за доведеністю зазначеної обставини.

7.6. Усі претензії щодо якості Інформаційної послуги, що надається, повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну пошту andrey@romanov24.com Термін розгляду претензії(ів) Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією та про відмову у поверненні грошових коштів, або 2) про згоду з претензією та про задоволення вимог про повернення коштів.

7.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів, Кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника, кредитну картку, особистий рахунок або інші реквізити, узгоджені сторонами. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику листом електронною поштою. Сторони беззастережно приймають, що остаточне рішення про спосіб повернення коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника у платіжній системі, заповнена заява на повернення грошових коштів за підписом Замовника за формою у сканованому електронному вигляді надсилається електронною поштою Виконавцю (допускаються такі формати файлу: gif, jpeg, pdf) . Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов’язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційну організацію (банк), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності в заяві необхідних відомостей, необхідних для повернення коштів Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 7.8.

7.8. Кошти зараховуються на рахунок у банку, зазначений Замовником, протягом 30 календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану та скановану заяви Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов’язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов’язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов’язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.

8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

9.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, бере на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов’язаних із використанням знань, умінь та навичок, отриманих Замовником у ході надання Інформаційної послуги.

9.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь та навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей персональних характеристик, що приймається обома сторонами.

9.3. Виконавець у ході надання Інформаційної послуги має право вимагати у Замовника виконання «домашніх завдань» – певних дій Замовника, які плануються та доручаються Виконавцем, що дозволяють Виконавцю перевіряти та переконуватись у засвоєнні Замовником інформації.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТУ)

НА ПРИДБАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Цей договір між ФОП Романов Андрій, надалі «Продавець» та користувачем послуг інтернет-сайту, надалі – «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет-сайт Покупець, діючи з метою придбання Інформаційних послуг, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на таких умовах.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://romanov24.com/, щодо надання Інформаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн та офлайн заходи – спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь та навичок у певній сфері діяльності в результаті відвідування Замовником особливих заходів, що визначаються на свій розсуд, або відчуження на користь Замовника послуги у записі – за встановлену плату.

1.2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:
Оферта – справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.
Сайт – інтернет-сайт https://romanov24.com/ використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме згідно з відповідним Договором.
Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, щодо надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти для участі у тематичних послугах, що надаються Виконавцем. Форма та необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.
Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій за 100% попередньою оплатою Інформаційної послуги.
Виконавець – ФОП Романов Андрій або іншу фізичну та/або юридичну особу, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.
Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в онлайн або офлайн форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису послуги за плату.

3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів запропонованих Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:
– оплата електронними коштами;
– оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
>- оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;
– іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає Замовнику Інформаційні послуги, у вибраному Замовником у форматі, за умови 100% передоплати цієї послуги.

4.2. Види та способи оплати кожного виду Інформаційної послуги зазначаються на Сайті.

4.3.  Участь у заході підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Після оформлення замовлення із Замовником зв’язується представник Виконавця для узгодження всіх деталей

4.5. Якщо протягом 3 робочих годин Замовник з тієї чи іншої причини не отримав зворотний зв’язок від Виконавця, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: andrey@romanov24.com

4.6. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення заходу у строк, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до послуги протягом 2 робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.7. Ця Оферта має силу акта про надання слуг. Приймання здійснюється без підписання відповідного акта.

4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у заході без повернення внесеної плати у разі порушення ним правил поведінки під час надання послуги. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання тощо.

4.9. Використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника.

4.10. Після закінчення навчання повторно посилання на доступ до матеріалів не надаються.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім’я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику інформаційну послугу згідно із Замовником.

6.2. Виконавець у процесі надання Інформаційної послуги у вигляді онлайн вебінару бере на себе обов’язки щодо технічного супроводу трансляції онлайн-вебінара.

6.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

6.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.

6.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення послуги, або кількість інформації (занять) у послузі (може змінюватися до 5% в односторонньому порядку), попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника.

6.6. Виконавець має право змінювати тривалість послуги та/або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше ніж за 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).

6.7. Виконавець має право продовжити строки проведення послуги, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на строк, що не перевищує 30 календарних днів.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису на Сайті. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.

7.2. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв’язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

7.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини щодо надання послуг.

7.5. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за доведеністю зазначеної обставини.

7.6. Усі претензії щодо якості Інформаційної послуги, що надається, повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну пошту andrey@romanov24.com Термін розгляду претензії(ів) Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією та про відмову у поверненні грошових коштів, або 2) про згоду з претензією та про задоволення вимог про повернення коштів.

7.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів, Кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника, кредитну картку, особистий рахунок або інші реквізити, узгоджені сторонами. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику листом електронною поштою. Сторони беззастережно приймають, що остаточне рішення про спосіб повернення коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника у платіжній системі, заповнена заява на повернення грошових коштів за підписом Замовника за формою у сканованому електронному вигляді надсилається електронною поштою Виконавцю (допускаються такі формати файлу: gif, jpeg, pdf) . Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов’язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційну організацію (банк), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності в заяві необхідних відомостей, необхідних для повернення коштів Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 7.8.

7.8. Кошти зараховуються на рахунок у банку, зазначений Замовником, протягом 30 календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану та скановану заяви Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов’язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов’язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов’язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.

8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

9.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, бере на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов’язаних із використанням знань, умінь та навичок, отриманих Замовником у ході надання Інформаційної послуги.

9.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь та навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей персональних характеристик, що приймається обома сторонами.

9.3. Виконавець у ході надання Інформаційної послуги має право вимагати у Замовника виконання «домашніх завдань» – певних дій Замовника, які плануються та доручаються Виконавцем, що дозволяють Виконавцю перевіряти та переконуватись у засвоєнні Замовником інформації.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця (або тренера), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини. > 10.1. Договору, термін виконання зобов’язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.

10.2. Сторони домовилися, що у разі виникнення обставин, передбачених п. питання щодо врегулювання, вирішуються в індивідуальному порядку.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони у найкоротші терміни мають провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

11.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

11.3. Виконавцем за цим Договором є ФОП Романов Андрій та\або особа, яка має право на надання таких Інформаційних послуг.

11.4. До цього договору застосовується законодавство України.

11.5. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним у зв’язку із укладанням цього Договору, в межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ

Запишись на первый бесплатный сеанс и убедись в результативности лично

ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ

Запишись на первый бесплатный сеанс и убедись в результативности лично

ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ

Запишись на первый бесплатный сеанс и убедись в результативности лично

Прокрутить вверх